06 11 2022

Gedragsregels tijdens het fietsen

Omwille van de veiligheid zijn de volgende regels van toepassing tijdens fietstochten met de club:

 

Er wordt als groep gereden, dus: 'Samen uit, samen thuis!'

TTV Uden is een toerfietsvereniging. De tochten zijn geen wedstrijd.Iedereen houdt zich aan de verkeersregels.
Er wordt geen afval op de weg of in de berm gegooid.
Het dragen van een helm is verplicht.
Bij  clubritten op zondag is het verplicht altijd in de nieuwste/laatste versie clubkleding te fietsen.
We houden rekening met elkaar, dus:
Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is.
Na een bocht en/of lastige situatie, houden de voorste fietsers tempo in totdat de groep weer aaneengesloten is.
Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie.
Iedereen doet een deel van het kopwerk en krijgt daar ook de kans voor.
Als iemand het tempo niet aan kan wordt er gewacht en het tempo aangepast.
Als iemand meerdere weken het tempo niet aan kan, wordt betreffende persoon hierop aangesproken.
Iemand die duidelijk moeite heeft met het tempo, mag op de tweede rij fietsen.
Als iemand aanzienlijk beter is dan de overige deelnemers gaat deze niet op kop rijden en het tempo bepalen.

Beter is helemaal achteraan fietsen of bewust anderen uit de wind houden.
De toerleiders bepalen de richting en geven dat duidelijk aan: richting aangeven met arm en roepen.
Het wisselen van koppositie in de groep kan op meerdere manieren gebeuren. Maak binnen je groep duidelijke afspraken welke methode wordt toegepast.
Bij twijfel rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk).
Obstakels (paal, gat) worden tijdig en duidelijk aangegeven door de voorste rijders en daarna doorgegeven. 
Een kruising wordt als groep overgestoken indien dit mogelijk is.
'Auto tegen' en 'auto achter' worden duidelijk hoorbaar doorgegeven.
In de bebouwde kom en op fietspaden wordt het tempo aangepast aan de situatie.
Nooit abrupt van richting veranderen of remmen.
Iedereen wordt geacht deel te nemen op een goed onderhouden fiets.

 

https://www.ntfu.nl/kenniscentrum/veilig-fietsen/gedragsregels-racefiets

 

   logo facebook

   Facebook TTVUden

 

                                                                                                      

                                                            Logo Cycle experience